söndag 5 februari 2017

Vad är Kojo?Programmera med Kojo


Programmet Kojo kan du ladda ner från kogics.net/kojo Kojo är ett gratisprogram där man på ett enkelt sätt kan lära sig hur det går till när man programmerar en dator. 
Kojo använder språket Scala

Professor Björn Regnell på Lunds Tekniska Högskola, som har översatt Kojo till svenska. Han har även tagit fram det material för att göra övningar i klassrummet. På lth.se/programmera finns uppgifter och mer fakta om Kojo. Där finns även en bra lathund med svenska kortkommandon i Kojo.
Källa: viprogrammerar.seScala är ett programspråk som förenar funktionell programmering med objektorientering. Namnet står för skalbart språk (eng. scalable language), i betydelsen att språket är avsett att kunna växa med användarnas behov. Den främsta fördelen är att källkoden i allmänhet blir kompakt - ungefär hälften mot motsvarande Javaprogram.
Programmen kompileras till bytekod som exekveras på Javas virtuella maskin. Ett Scalaprogram kan därför anropa Javabibliotek, vilket gör det möjligt att gradvis övergå från Java till Scala. Det är också med smärre begränsningar möjligt för Javaprogram att använda Scalaklasser. Interoperabiliteten gör att Scalas bytekod kan dekompileras så att den blir läsbar Javakod, med undantag för några konstruktoroperationer, och att Scalakoden kör ett eller flera extra runtime-bibliotek till exempel scala-library.jar.
Utvecklingen av Scala påbörjades av Martin Odersky 2001, och språket släpptes 2003 eller tidigt 2004 på Javaplattformen. En version för .NET-plattformen släpptes 2004, men den har inte uppdaterats. Version 2.0 släpptes mars 2006.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar