söndag 16 april 2017

Teknik programmering

Syfte: (förtydligande i läroplanerna)
Regeringen har 2017–03–09 beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.
Teknik:
 • Tekniska lösningar i årskurs 7–9: Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 •  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 7–9: Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
Sammanfattningsvis avser ändringarna:
 • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena.
 • att stärka elevernas källkritiska förmåga
 • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
 • att arbeta med digitala texter, medier och verktyg
 • att använda och förstå digitala system och tjänster
 • att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. 
De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information.

Teknik:

Tekniska lösningar
 • Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.
 •  Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system
 •  Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 •  Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 •  Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar